Zastępca burmistrza

Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego
Artur Michałek
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu i w Poznaniu oraz studiów podyplomowych, w tym studiów menadżerskich. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym w Wydziale Ochrony Środowiska.
W 2002 roku został powołany przez Burmistrza Brzegu Dolnego na stanowisko dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Od 2016 roku zarządzał Zakładem Gospodarki Komunalnej.  23 listopada 2018 roku Burmistrz Paweł Pirek powołał Artura Michałka zarządzeniem nr 0050.105.2018  na Zastępcę Burmistrza Brzegu Dolnego.

Zastępca burmistrza przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek w godz. 9.00-13.00 w Urzędzie Miejskim (ul. Kolejowa 29, Oficyna), I piętro, pokój nr 112.