Władze


Burmistrz Brzegu Dolnego
Paweł Pirek
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą i informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Po studiach w 1982 roku rozpoczął pracę w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym jako nauczyciel przedmiotów chemicznych. Od 1989 do 2007 roku pełnił funkcję dyrektora szkoły. Z samorządem dolnobrzeskim związany od 1994 roku, kiedy to został radnym. Funkcję radnego pełnił nieprzerwanie do 2008 roku. W lutym 2008 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym na stanowisku Zastępcy Burmistrza i funkcję tę pełnił do listopada 2018 roku. Wybrany w Wyborach Samorządowych 4 listopada 2018 roku na urząd Burmistrza Brzegu Dolnego.

Burmistrz przyjmuje mieszkańców osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie. Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem proszone są o podanie:
– imienia i nazwiska,
– numeru telefonu kontaktowego,
– tematu jakiego będzie dotyczyć spotkanie.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00 oraz 14.00-16.00 w Urzędzie Miejskim (ul. Kolejowa 29, budynek DOK), I piętro, pokój nr 5.

 


Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego
Artur Michałek
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl
Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu i w Poznaniu oraz studiów podyplomowych, w tym studiów menadżerskich. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym w Wydziale Ochrony Środowiska.
W 2002 roku został powołany przez Burmistrza Brzegu Dolnego na stanowisko dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Od 2016 roku zarządzał Zakładem Gospodarki Komunalnej. 23 listopada 2018 roku Burmistrz Paweł Pirek powołał Artura Michałka zarządzeniem nr 0050.105.2018 na Zastępcę Burmistrza Brzegu Dolnego.

Zastępca burmistrza przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek w godz. 9.00-13.00 w Urzędzie Miejskim (ul. Kolejowa 29, Oficyna), I piętro, pokój nr 112.

Sekretarz Gminy Brzeg Dolny
Katarzyna Zagórska
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Wykształcenie ekonomiczne, menedżer. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie terytorialne w Unii Europejskiej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – studia podyplomowe na kierunku Samorząd terytorialny i gospodarka lokalna.
Zatrudniona od 1996 roku w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym. Od 2006 roku kierownik referatu organizacyjnego, od 2009 roku kierownik Biura Rady Miejskiej. Funkcję Sekretarza Gminy Brzeg Dolny pełni od 1 grudnia 2018 roku.

Skarbnik Gminy Brzeg Dolny
Anna Gawarecka-Siewruk
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończone dzienne studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej. Zatrudnienie w UM od 17 czerwca 2002 roku, od 2004 audytor wewnętrzny, od 2005 roku zastępca skarbnika gminy, natomiast od 28 stycznia 2019 r. skarbnik gminy.