Usuwanie azbestu

rot_azbest

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym prosi o deklarowanie się chętnych – ujętych w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – do skorzystania w 2021 roku do 100% dotacji na przedsięwzięcie związane z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Zgłoszenia przyjmowane będą na formularzu dostępnym w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, na stronie internetowej TUTAJ oraz w pokoju 119 (oficyna) do dnia 21.06.2021r. godz. 8.00.

Wniosek można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@brzegdolny.pl, wysłać na adres: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny lub złożyć bezpośrednie w tut. Urzędzie w poniedziałki od 7:30 do 17.00, wtorki – czwartki od 7.30 do 15.30 oraz piątki od 7.30 do 14.00.

Polecamy