Budynek Główny i Oficyna zostają czasowo zamknięte dla interesantów

Od poniedziałku 15 marca br., z uwagi na narastającą liczbą zakażeń COVID-19, następują zmiany w sposobie obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym.

Budynek Główny i Oficyna zostają czasowo zamknięte dla interesantów.
Pracownicy urzędu pracują jak dotychczas.

Przed przyjściem do Urzędu Miejskiego należy telefonicznie skontaktować się z urzędnikiem, który udzieli informacji na temat sposobu załatwienia sprawy.

Jak załatwić sprawę osobiście?
W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa tj. sporządzenia aktu zgonu, zawarcia małżeństwa, odebrania dowodu osobistego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny przyjęcia.
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 71 319 51 17 wew. 137 (akty zgonu).
Ewidencja ludności – tel. 71 319 51 17, wew. 144 (dowody osobiste, meldunki).

Budynek – oficyna pałacowa,
wejście C – zadzwoń dzwonkiem przy drzwiach.
Pozostałe wejścia do tego budynku będą nieczynne.

Uwaga
Podania i wnioski składamy do skrzynki podawczej przed szklanymi drzwiami I piętro Budynek Główny.

Co zrobić, kiedy nie muszę przyjść osobiście?

W sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem e-mail: um@brzegdolny.pl, przez platformę ePUAP oraz telefonicznie pod wskazanymi numerami:

Sekretariat, Biuro Obsługi Klienta – tel. 71 319 51 17.
Geodezja – tel. 71 319 51 17, wew. 239, 240 (opłaty z tytułu przekształcenia w prawo własności).
Ochrona Środowiska – tel. 71 319 51 17, wew. 211 (wycinka drzew i krzewów).
Gospodarka komunalna – tel. 71 319 51 17, wew. 145 (kontenery na gruz, odbiór odpadów).
Architektura – tel. 71 319 51 17, wew. 217 (wypisy i wyrysy z planu, zajęcia pasa drogowego).
Inwestycje – tel. 71 319 51 17 wew. 205 (roboty budowlane).
Podatki – tel. 71 319 51 17 wew. 123, 125, 128 (opłaty za śmieci, podatki).
Sprawy mieszkaniowe – tel. 71 319 51 17, wew. 247, 230 (czynsze, mieszkania komunalne).
Wydział oświaty – tel. 71 319 51 17 wew. 219, 225, 234 (sprawy dotyczące placówek oświatowych).
Działalność gospodarcza – tel. 71 319 51 17, wew. 263 (rejestracja działalności).

Prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym.

 

Polecamy