Rekrutacja do żłobka

Rusza rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 1. Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udziela Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 – Lucyna Pilarska, tel. 71 3195660.

Prosimy zapoznać się dokumentami rekrutacyjnymi:

  1. Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych
  2. Formularz zgłoszeniowy dla Kandydata
  3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
  4. Oświadczenie – kryteria formalne
  5. Oświadczenie – kryterium wielodzietności
  6. Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/104/19 w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Brzegu Dolnym
  7. Zarządzenie Burmistrza Brzegu Dolnego Nr 0050.20.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Brzegu Dolnym
  8. Zarządzenie Burmistrza Brzegu Dolnego Nr 0050.21.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu oraz zasad rekrutacji do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Brzegu Dolnym