Mamo pracuj

Do 18 lutego 2019 roku przyjmowane są wnioski w ramach projektu „Mamo Pracuj”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na terenie powiatu milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego, projekt realizowany jest do 31 grudnia 2019 roku.
Celem projektu jest umożliwienie co najmniej 32 osobom (30 kobietom, 2 mężczyznom) powrotu do pracy lub jej znalezienia po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wieku do lat 3.
Wsparcie kierowane jest co najmniej do:
– 16 osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub przebywających na urlopie wychowawczym,
– 16 osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

W projekcie przewidziano finansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub przez opiekuna dziennego (8 osób) a także w formie opieki przez nianię (24osoby).

Warunki jakie muszą być spełnione to:
– status osoby niepracującej bądź powracającej do pracy po urlopie związanym z urodzeniem i wychowaniem dziecka,
– dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat,
– chęć podjęcia pracy bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej.

Wnioski można składać do 18 lutego do godziny 15.00 osobiście lub pocztą na adres: Punkt Obsługi Uczestników, ul. Romana Dmowskiego 19G/4, 50-203 Wrocław,
lub na e-mail projekt@mamoidzdopracy.pl
Wnioski, które wpłyną po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie mamoidzdopracy.pl

Zainteresowane osoby mogą znaleźć wszystkie aktualne informacje o projekcie na stronie internetowej rodzicwpracy.pl , oraz na facebook.com/mamoidzdopracy

bk

Projekt Mamo pracuj

 

Polecamy