Czym palić w piecu?

piec

W związku z trwającym sezonem grzewczym nasila się zjawisko spalania w piecach domowych, kominkach oraz kotłowniach odpadów. Dym z komina zawiera pyły, które zawierają metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, jak również substancje rakotwórcze dioksyny i furany.
W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera ok. 45 000 osób.

Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na nasz organizm i mogą powodować:
·         zaburzenia pracy wątroby,
·         alergie
·         choroby płuc,
·         bóle głowy,
·         niedokrwienie serca.

Pyły i gazy są emitowane do powietrza głównie w wyniku:
·         spalania paliw stałych w piecach i kotłowniach domowych (tzw. niska emisja),
·         spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa),
·         spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja),
·         procesów przemysłowych,
·         emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych , np. chodników, boisk, dróg i powierzchni pylących.

W każdym piecu można palić bez większych negatywnych skutków dla zdrowia i kieszeni:
·         węglem kamiennym — dla kotła zasypowego (im grubszy węgiel, tym lepszy),
·         węglem czeskim (“półbrunatnym”) i brunatnym,
·         niemalowanym, nieimpregnowanym drewnem,
·         ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi,
· brykietami ze słomy, zbożem, odpadami roślinnymi różnego rodzaju (np. łupinami z orzechów, pestkami, szyszkami).

W piecu nie wolno palić:
·         mułu węglowego i flotokoncentratu,
·         miałów z (dużą) zawartością ziarna do 3mm,
·         węgla brunatnego,
·         niesezonowanego drewna,
·         odpadów papierowych, kartonowych, plastików, folii,
·         opakowań po środkach chemicznych, farbach, lakierach, mieszanych tworzywach sztucznych,

Za spalanie niedozwolonych paliw grożą kary identyczne, jak za spalanie odpadów.

Czym wolno palić?

Paliwa takie, jak: węgiel czy drewno nie uwalniają podczas spalania substancji silnie toksycznych. Produkty ich spalania mogą być niezdrowe, lecz nie natychmiastowo trujące.
Spalanie różnego rodzaju odpadów, wyrobów z przetworzonego drewna, materiałów z tworzyw sztucznych itp. w domowych piecach jest zabronione, gdyż uwalniają one do atmosfery silnie toksyczne trucizny.
Dzieje się tak z dwóch powodów:
· w stosunkowo niskich temperaturach, jakie osiąga domowy piec (500–600st.C), nie jest możliwy pełny rozkład substancji i powstają rakotwórcze półprodukty,
·  odpad zawiera w dużych ilościach substancje, które są  bardzo szkodliwe (np. metale ciężkie takie, jak: ołów, kadm, rtęć), lub które w trakcie spalania łączą się w toksyczne związki (chlor, siarka) lub są obecne w paliwie i ulatują do atmosfery (np. formalina w lepiszczu płyt meblowych).

Czego nie należy wrzucać do pieca?

Spalanie odpadów w domowych paleniskach powoduje pogorszenie stanu technicznego urządzeń i przewodów kominowych oraz osadzanie się sadzy, co może powodować zapalanie się przewodów kominowych i doprowadzić do pożarów domów.

Piec nie jest śmietnikiem. W legalny sposób można pozbyć się odpadów. Nie trzeba spalać śmieci, które nie mieszczą się do kubła. Obecnie gmina odbiera tyle odpadów, ile masz.

W naszej  gminie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( P.S.Z.O.K ), który znajduje się na terenie bazy „FBSerwis”, Radecz 38, czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10:00 – 18:00. Możesz przywieźć i zostawić tam bezpłatnie wszelkiego rodzaju śmieci: posortowane domowe odpady, stary sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz, zużyte baterie i akumulatory, makulaturę, odpady zielone, zużyte opony, opakowania plastikowe, szkło.

Co grozi za spalanie niebezpiecznych odpadów?

Za spalanie odpadów grozi kara do 500 zł mandatu lub do 5000 zł nakładanej przez sąd kary. Mówi o tym Ustawa o odpadach, a konkretnie Art. 191. „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.”

Polecamy