Cyfrowy Brzeg Dolny

DBR-750x371

Cyfryzacja i nowe technologie dostępne dzięki rozbudowie sieci światłowodowych zmieniają świat i pozwalają mieszkańcom korzystać z ultraszybkiego i stabilnego Internetu.

 

Biorąc pod uwagę lokalne potrzeby, Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie m.in. gminy Brzeg Dolny w ramach projektu „Wrocławski i Wrocław Orange Światłowód”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

 

Na obszarze gminy Brzeg Dolny projekt obejmie swym zasięgiem 625 gospodarstw domowych w miejscowościach: Brzeg Dolny, Bukowice, Godzięcin, Jodłowice, Naborów, Pogalewo Małe, Pysząca, Wały oraz 12 szkół w miejscowościach: Brzeg Dolny, Godzięcin, Pogalewo Wielkie.

 

Informacje o punktach adresowych, które są rozważane w procesie projektowania sieci, można pobrać ze strony https://www.orange.pl/view/popc.

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym) dostęp do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Program realizowany jest w ramach rozstrzygniętych konkursów Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przy wykorzystaniu środków EFRR w ramach I Osi priorytetowej POPC (w ramach Działania 1.1).

grafika

 

Polecamy