Znajdziesz mnie w bibliotece. Tydzień Bibliotek 2021

TYDZIEŃ-BIBLIOTEK-W-TAMIE-on-line

Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku. „Znajdziesz mnie w bibliotece” – to hasło XVIII edycji Tygodnia Bibliotek w 2021 roku.

Święto bibliotek rozpoczyna się 8 maja w Dniu Bibliotekarza i trwa do 15 maja. Akcja ma na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Historia Programu nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. W tym okresie wszystkie biblioteki prowadzą różnorodną działalność związaną z promocją czytelnictwa.

inf

tydzien-bibliotek-2021

Polecamy