XVI Sesja Rady Miejskiej

Podczas XVI Sesji Rady Miejskiej 23 stycznia przegłosowano sześć projektów uchwał, m.in. w sprawie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy na lata 2020-2032 r. oraz dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane zabytków znajdujących się w gminie Brzeg Dolny. Jednogłośnie przegłosowano również projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naborów do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez gminę.

Burmistrz Paweł Pirek przedstawił szczegółowo sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Początek roku obfitował w wiele spotkań noworocznych, w tym ze Stowarzyszeniem Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej czy z Kołem Gospodyń Wiejskich „Jodłóweczki”. Na początku stycznia burmistrz obecny był również na konwencie włodarzy lokalnej grupy działania oraz uczestniczył w spotkaniu z posłem Sławomirem Piechotą. 15 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami grupy PCC Rokita Izabelą Zalewską oraz Markiem Maćkowiakiem w sprawie zagospodarowania terenu za ulicą Małopolską przez spółkę Intermodal. Na początku tego roku burmistrz spotkał się z burmistrzem Wołowa Dariuszem Chmurą w sprawie trudnej sytuacji PCM-u. Ustalono, że zostanie podjęta uchwała o dalszym funkcjonowaniu spółki oraz o jej dokapitalizowaniu. Zadecydowano o wyborze rozwiązań zaproponowanych przez prezesa Powiatowego Centrum Medycznego, które zminimalizują maksymalnie straty spółki. Do połowy przyszłego roku odział internistyczny zostanie przeniesiony z Wołowa do szpitala w Brzegu Dolnym. Obaj włodarze zgodzili się, że chcą utrzymać jak najwięcej oddziałów, ale bez nakładu finansowego rządu może to się okazać bardzo trudne. To, jak zakończy się sprawa szpitala, zależy od tego, czy pojawią się na ten cel środki zewnętrzne. Jak podkreśla burmistrz Paweł Pirek, finansowanie szpitali powiatowych nie leży po stronie samorządów, lecz państwa.

Polecamy