Wyniki pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich

zsz

Dziś absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów poznali wyniki pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich. Wiadomo już, że w niektórych miastach – zwłaszcza tych większych – miejsc na pewno zabraknie. Dyrektorzy dwóch szkół średnich w gminie Brzeg Dolny mówią jak przebiega rekrutacja w Liceum Ogólnokształcącym in. J.M. Ossolińskiego oraz w Zespole Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej. Listy zakwalifikowanych w pierwszym etapie uczniów zostały wywieszone na korytarzach szkół punktualnie o godzinie 10.

 

Dyrektorzy szkół dziękują wszystkim za tak duże zainteresowanie przygotowaną ofertą edukacyjną. Przypomnijmy, że uczniowie którzy zostali przyjęci do szkoły średnich i chcą zadeklarować jej wybór muszą dostarczyć oryginały wszystkich niezbędnych dokumentów do 24 lipca. Jeśli natomiast po drugim naborze nie uda się dostać do wymarzonego liceum, pozostaje wybór innej szkoły, które z zasady nie muszą być gorsze, ale mogą nie być zgodne z planami uczniów.

Polecamy