Wojewódzkie ćwiczenia „Odra 2021”

Cwiczenia_mur-oporowy (3)

Komenda Wojewódzka we Wrocławiu wspólnie z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim zorganizowały na terenie powiatów trzebnickiego, średzkiego oraz wołowskiego ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „Odra 2021”. Tematem ćwiczeń była organizacja akcji ratowniczej związanej z powodzią na terenie województwa dolnośląskiego.

Na terenie powiatu wołowskiego, w ramach sprawdzenia powiatowego planu ratowniczego, przeprowadzono działania obejmujące zabezpieczenie Brzegu Dolnego przy wykorzystaniu mobilnej zapory przeciwpowodziowej, zakupionej przez Urząd Miejski w Brzegu Dolnym. Ćwiczenia rozpoczęły się punktualnie o godz. 9.00. Brali w nich udział strażacy wszystkich jednostek OSP KSRG z terenu powiatu wołowskiego, żołnierze WOT oraz pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Polecamy