Walne zebranie OSP oraz wręczenie nagród dla strażaków

W ostatnią sobotę 19 czerwca, odbyło się Walne Zebranie OSP w Brzegu Dolnym. Na posiedzeniu  zostało przestawione sprawozdanie z działalności OSP, sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Omówiono plan działalności i plan finansowy na rok 2021. Przed walnym zebraniem wręczono nagrody i odznaczenia strażakom.

Walne zebranie tradycyjnie rozpoczęło się od przedstawienia sprawozdania z działalności OSP za 2020 rok. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w zarządzie, z powodu trwającej pandemii COVID – 19 w roku 2020 żaden członek OSP nie został wyróżniony. Zawieszone zostały również działania prewencyjne. Strażacy w akcjach ratunkowych uczestniczyli 133 razy, w poprzednim roku akcje ratunkowe prowadzone były również poza Gminą Brzeg Dolny (Głoska, Lipnica, Krzydlina Mała, Prężyce). Ochotnicza Straż Pożarna uzyskała różnego rodzaju wsparcie finansowe przeznaczone na zakup sprzętu i funkcjonowanie jednostki m.in. z budżetu Gminy Brzeg Dolny ponad 20 tys., Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ponad 18 tys., z Krajowego Systemu Ratowniczego otrzymano dotację na ponad 5 tys., oraz mikro pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy ponad 4 tys.. Z pozyskanych środków zostały zakupione ubrania specjalne, walizki narzędziowe, szafy ubraniowe czy zestawy dodatkowe do defibrylatorów. – Ten czas był bardzo trudny dla wszystkich, nie zrealizowaliśmy części zaplanowanych działań, między innymi działań prewencyjnych czy spotkań z młodzieżą. Skupiliśmy się na działaniach związanych z pandemią COVID – 19 (roznoszenie maseczek, pomoc seniorom w robieniu zakupów). W tym roku dowozimy seniorów do punktów szczepień. W ubiegłym roku uczestniczyliśmy też w triażu przed szpitalem, na zmianę pełniliśmy również dyżury.  Wszystkim osobom, które zaangażowały się w taką dodatkową działalność bardzo dziękuje. – mówiła na zebraniu prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegu Dolnym, Monika Charłampowicz. Zaplanowane działania na 2021 rok to m.in.: przyjęcie nowych członków, szkolenia strażaków, posiedzenia komisji, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalno-oświatowych, nauka resuscytacji, rozmowy w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Brzeg Dolny czy organizacja Dni otwartych OSP. Członkowie OSP przy pozytywnej opinii komisji rewizyjnej zadecydowali o przyznaniu absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy 2020.

Za działanie na rzecz OSP Brzeg Dolny wyróżniony został druh Paweł Pirek.

Medale za zasługi na rzecz pożarnictwa otrzymali:

– Danuta Bobowska (złoty).

– Stanisław Jastrzębski (srebrny)

Wyróżnienie za działanie na rzecz mieszkańców gminy i OSP Brzeg Dolny od burmistrza dostali druhowie:

– Agnieszka Kasiewicz, Kinga Jagielska, Natalia Kucharzów, Monika Charłampowicz, Krystian Kucharski, Mirosław Kaczor, Mirosław Maćko, Janusz Łukaszczyk, Bartłomiej Padło, Grzegorz Iskra, Przemysław Antczak, Jakub Trzusło, Aleksander Wojtas, Mariusz Wiosna.

Za 40 lat pracy na rzecz OSP Brzeg Dolny odznaczenie otrzymał: Jan Kołacz

Za 35 lat pracy na rzecz OSP Brzeg Dolny odznaczenie otrzymał:

– Józef Pacyna

Za 30 lat służby w straży nagrody i odznaczenia otrzymali:

– Grzegorz Iskra, Marek Jagielski, Jolanta Surowiec, Mirosław Maćko

Za 25-lecie służby odznaczenie otrzymał Mariusz Djaczek

Za 20-lecie służby w OSP:

– Sebastian Bujacz, Mariusz Wiosna, Kamil Cymbor, Mirosław Kaczor, Wojciech Spychaj

Za 10-lecie służby w OSP nagrodzeni zostali:

– Monika Charłampowicz, Zbigniew Skorupa, Eugeniusz Skorupka, Kinga Djaczek, Kinga Jagielska, Patrycja Kaczor, Agnieszka Kasiewicz, Monika Kucharska, Katarzyna Walter, Janusz Łukaszczyk, Przemysław Antczak

Za wysługę 5 lat odznaczenie trzymał Aleksandrer Wojtas

Dodatkowo członkowie OSP wręczyli Listy Pochwalne załodze, która w składzie: dh Mirosław Kaczor, dh Grzegorz Iskra, dh Krystian Kucharski i dh Janusz Łukaszczyk, 14 maja 2021 w czasie pożaru budynku wielorodzinnego uratowała mężczyznę z płonącego mieszkania.

Wybrany Zarząd OSP na 2021 rok :

Monika Charłampowicz – prezes

Krystian Kucharski – naczelnik, wiceprezes

Józef Pacyna – wiceprezes

Mirosław Maćko – zastępca naczelnika

Mirosław Kaczor – skarbnik

Natalia Kucharzów – sekretarz

Komisja rewizyjna na 2021 rok:

Janusz Łukaszczyk – przewodniczący

Agnieszka Kasiewicz – sekretarz

Bartłomiej Padło – członek

sj

 

 

Polecamy