Umowa na utworzenie “Centrum Aktywnego Seniora” podpisana

1

W marcu Gmina Brzeg Dolny pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 600 tys. zł na utworzenie „Centrum Aktywnego Seniora”. W październiku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację inwestycji. Gruntowną przebudowę i adaptację dawnych pawilonów handlowych do potrzeby Centrum wykona Zakład Ogólnobudowlany „OLMAX” Michała Zimnickiego.

We wtorek 19 października, w siedzibie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu Dolnym burmistrz Paweł Pirek podpisał z firmą “OLMAX” umowę na utworzenie „Centrum Aktywnego Seniora”. W podpisaniu umowy uczestniczyli zastępca burmistrza Artur Michałek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Daniel Luchowski oraz przedstawiciele Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu Dolnym i Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej.

– O tej inwestycji mówimy już od dwóch lat. Po opóźnieniach spowodowanych pandemią koronawirusa doczekaliśmy się w końcu momentu, w którym mogliśmy ogłosić przetarg. Zgłosiła się firma, która przedstawiła korzystną ofertę i dziś nastąpiło zwieńczenie tego procesu, czyli podpisanie umowy. Firma “OLMAX” znana jest w Brzegu Dolnym z realizacji kilku dużych zadań, m.in. budowy biblioteki TAMA. Mam nadzieję, że obecna inwestycja będzie przebiegać równie sprawnie i że wszyscy zainteresowani będą zadowoleni z efektów pracy wykonawcy. Myślę, że za rok o tej porze spotkamy się w nowym obiekcie, by zakończyć rozpoczynaną dziś inwestycję – powiedział po podpisaniu umowy burmistrz Paweł Pirek.

Inwestycja obejmuje przebudowę i adaptację dawnych pawilonów handlowych wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakresem prac objęte będą roboty budowlane, wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o., stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektu. Prace budowlane powinny się zakończyć do końca czerwca 2022 r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 788 tys. zł.

wm

Polecamy