Sesja Rady Powiatu Wołowskiego na żywo w internecie

Dziś m.in. radni zdecydują o wotum zaufania dla obecnego zarządu powiatu oraz o udzieleniu lub nie absolutorium za wykonanie budżetu.

Polecamy