Rozstrzygnięcie konkursów na dyrektorów

Rozstrzygnięto konkursy, które wyłoniły nowych dyrektorów dolnobrzeskich przedszkoli. Komisje konkursowe obradowały 27 maja.

Konkurs na dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Zwycięstwa wygrała pani Renata Wójcikowska, dotychczasowa nauczycielka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Przedszkolem nr 3 przy ul. Przedszkolnej pokieruje pani Magdalena Wlaźlak-Szał, która wcześniej pełniła funkcję zastępcy dyrektora Gimnazjum w Brzegu Dolnym, a obecnie kieruje Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Miękini. – Wyłonieni w konkursach dyrektorzy obejmą swoje stanowiska od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego – wyjaśnia Małgorzata Bołdyn, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Brzegu Kadencja trwa pięć lat. Dotychczasowe długoletnie dyrektorki pani Lucyna Pilarska z Przedszkola nr 1 oraz Aleksandra Cieśla z Przedszkola nr 3 odchodzą na emeryturę.

W komisjach konkursowych, które wyłoniły kandydatów do objęcia stanowiska dyrektora zasiedli przedstawiciele gminy Brzeg Dolny, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, rad pedagogicznych i rad rodziców z poszczególnych placówek oraz przedstawiciel związków zawodowych.

 

Inf.

 

IMG_3458

Polecamy