Powstaje autostrada dla cyklistów

Dla coraz większej liczby ludzi rower staje się środkiem codziennego transportu. Z myślą o nich narodził się projekt Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej – mierzącej pół tysiąca kilometrów trasy, wiodącej przez 33 gminy województwa dolnośląskiego, w tym przez gminę Brzeg Dolny. Projekt został zainicjowany przez stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”. List intencyjny w tej sprawie podpisał 15 września w Rudzie Sułowskiej zastępca burmistrza Artur Michałek wraz z przedstawicielami pozostałych gmin i instytucji, zaangażowanych w projekt.    

– Trasy w większości biegną wzdłuż rzeki Odry. W ramach projektu mówi się także o dopływach rowerowych do rzeki Odry, czyli nie tylko o głównej autostradzie rowerowej wzdłuż rzeki, która będzie łączyła Czechy z Morzem Bałtyckim, prowadząc przez poszczególne województwa na terenie naszego kraju. Aktualnie w przedsięwzięcie włącza się dopływy rowerowe, czyli gminy, które są dalej oddalone, a będą mogły skomunikować się z główną autostradą. Powstanie pętla, która zamknie przestrzeń rowerową w całość. To ambitne przedsięwzięcie posiada pełne poparcie marszałka województwa dolnośląskiego. Gmina Brzeg Dolny również wpisuje się w ten projekt, w ramach którego będziemy aplikować o środki unijne. Na terenie naszej gminy powstanie ok. 6 kilometrów tras rowerowych . Główna ścieżka rowerowa będzie biegła wzdłuż wału – od mostu w kierunku Wołowa. W Wołowie jest wykonany już odcinek do Lubiąża, chodzi teraz o to, by skomunikować się z Lubiążem ścieżką, która połączy obie gminy – powiedział zastępca burmistrza Artur Michałek.

Projekt zakłada utworzenie sieci nowych, wygodnych dróg rowerowych. Cykliści pojadą bezpiecznymi ścieżkami szerokimi na ok. 3,5 metra. W naszym województwie trasy przebiegać będą w północnej i centralnej części regionu. Idea ma na celu uzupełnienie układu transportowego na Dolnym Śląsku wraz z ograniczeniem zjawiska wykluczenia transportowego oraz promocję turystyki waz z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Projekt ma być impulsem do rozwoju i promocji lokalnej turystyki. Inwestycja ma być realizowana do 2022 roku.

jb

Autostrada przebieg

Polecamy