Porozumienie w sprawie PCM

  • Na dzisiejszym posiedzeniu wspólników Powiatowego Centrum Medycznego podjęto dwie uchwały. Pierwsza mówi, o dalszym funkcjonowaniu szpitali w naszym powiecie, czyli oddział położniczo -ginekologiczny, chirurgiczny i neonatologiczny będzie działał jak dotychczas.
    Druga uchwała intencyjna, mówi o zapewnieniu przez wspólników środków na podwyżki dla lekarzy i innych grup zawodowych PCM. W związku z tym przestaje istnieć jakakolwiek przesłanka do zawieszenia dolnobrzeskich oddziałów.

Polecamy