Pomoc dla potrzebujących w naszej gminie

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, gdy mroźne noce i chłodne dni pojawiają się coraz częściej, pomyślmy o osobach najbardziej potrzebujących. Zimowe miesiące to wyjątkowo trudny czas dla osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych, samotnych w trudnej sytuacji ekonomicznej. O możliwościach pomocy oferowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozmawialiśmy z panią kierownik Beatą Sokolską.

sokolska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na zasadach ustawy o pomocy społecznej, która reguluje zadania gminy wobec osób, które wymagają wsparcia. Taką pomoc udziela się przez cały rok każdej osobie potrzebującej. W okresie zimowym większe zainteresowanie budzą środowiska, które z różnych powodów są zagrożone niskimi temperaturami.

Jaką pomoc mogą otrzymać osoby potrzebujące, które zgłoszą się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej?

Mamy różne możliwości wsparcia – finansowego, żywieniowego, rzeczowego, pomoc w formie posiłku czy usług opiekuńczych. Od wielu lat prowadzimy dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, stale współpracujemy z bankiem żywności. W okresie zimowym można ubiegać się o dofinansowanie celowe na opał. Każda osoba, która wymaga pomocy może się zgłosić. Weryfikujemy sytuację takiej osoby, w przypadku posiłku czy pomocy rzeczowej trzeba spełnić kryterium dochodowe. Nawet jeśli ktoś przekroczy to kryterium, to mamy możliwości wspierania w formie świadczeń specjalnych. Jest to każdorazowo weryfikowane w drodze wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

W okresie zimowym jest prowadzonych więcej akcji sprawdzających warunki, w jakich przebywają najbardziej potrzebujący?

W związku z akcją „Zima” współpracujemy z policją, aby wspomóc osoby bezdomne. Zdarza się , że osoby bezdomne nie chcą wsparcia, nie chcą iść do Centrum Bezdomności na Kręsku. Nie możemy nikogo zmuszać, mamy wtedy odmowę na piśmie, że nie potrzebują takiego wsparcia. Centrum Bezdomności spełnia rolę miejsca zamieszkania, nie tylko noclegowi. Pracownicy socjalni oraz opiekunowie środowiskowi, którzy mają stały kontakt z osobami potrzebującymi, sprawdzają czy nasi podopieczni mają zapewnione podstawowe warunki.

Czy otrzymują Państwo zgłoszenia od mieszkańców o osobach, które potrzebują pomocy?

Mamy czujne społeczeństwo, otrzymujemy informacje od mieszkańców o osobach potrzebujących pomocy. Coraz częściej ludzie reagują na różne sytuacje dotyczące dzieci w rodzinach czy osób starszych i samotnych. Weryfikujemy te wiadomości, choć nie zawsze się sprawdzają w zakresie udzielania pomocy, ale reagujemy na zgłoszenia z zewnątrz. Współpracujemy z policją i oświatą, mamy kontakt z kuratorami zawodowymi i pedagogami szkolnymi. Nie ma sytuacji, gdzie nie podejmujemy interwencji na zgłoszenia, które otrzymujemy.

soup-gad944771a_1920

Apelujemy o czujność społeczną!

Jeśli widzimy, że w naszym otoczeniu jest osoba, która wymaga pomocy – reagujmy.
W takich sytuacjach trzeba kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją lub gminą.

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
Tel. 71 319 56 62
e-mail: gops@brzegdolny.pl

kd

 

Polecamy