Ossolińczyk powróci na mapę szkół?

Reaktywacja Ossolińczyka

Czy Ossolińczyk powróci na mapę szkół? Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stanie.
30 stycznia burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek, zastępca burmistrza Artur Michałek i przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Lech, uczestniczyli w kolejnych rozmowach dotyczących przejęcia prowadzenia szkoły przez naszą gminę oraz ustalenia kwestii kupna budynku przy ulicy Wilczej.

Na IV sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 stycznia, radni 12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali ustalenia naszych władz, 4 radnych się wstrzymało, 1 radny był nieobecny.
Rada Powiatu tym samym zobligowała Zarząd Powiatu do kolejnych działań, aby Ossolińczyk powrócił na mapę szkół średnich w naszym powiecie.
Ustalone zostały ostateczne warunki sprzedaży budynku na kwotę 1.648.500,00 zł, z czego 20% tej kwoty zostanie wypłacone w momencie sprzedaży, kwota 170.300 zł zostanie wypłacona do końca bieżącego roku, a reszta ustalonej kwoty w wysokości ponad 1 mln, będzie rozłożona na 5 lat w równych ratach i przeznaczona na dofinansowanie inwestycji w naszej gminie.

W najbliższym czasie zostanie przygotowana stosowna dokumentacja dotycząca sprzedaży budynku przy ul. Wilczej 10 i przekazania gminie Brzeg Dolny zadania własnego, polegającego na prowadzeniu publicznego LO im. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym.

bk

Polecamy