Obradowały Komisje Ochrony Środowiska i Oświaty

DSC_5397

W poniedziałek (20 stycznia) w Sali Sesyjnej dolnobrzeskiego Urzędu Miejskiego obradowały Komisja Ochrony Środowiska oraz Komisja Oświaty.

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2020-2032 oraz omówili termin wdrożenia programu „Zielnik w każdej szkole podstawowej”, uchwalonego w zeszłym roku przez Radę. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brzeg Dolny na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, a także w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 roku.

W posiedzeniach komisji uczestniczyły Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Małgorzata Bołdyn oraz Magdalena Gałecka-Budzik z Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Polecamy