Nowy obowiązek właścicieli budynków

ceeb

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw, w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Złożenie deklaracji do (CEEB) jest obowiązkowe. W celu realizacji tego obowiązku Urząd Miejski w Brzegu Dolnym przygotował dla Państwa zestawienie najważniejszych informacji:

Na kim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji?

  • CEEB dotyczy budynków, czyli obowiązek spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków.

Jaki jest termin składania deklaracji?

  • Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy od 1 lipca 2021 r.
  • Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

W jaki sposób można złożyć deklarację?

  • Najwygodniejszą i najszybszą formą złożenia deklaracji, bez konieczności wychodzenia z domu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jest forma elektroniczna, poprzez stronę internetową https://zone.gunb.gov.pl/. Zachęcamy wszystkich do elektronicznego składania deklaracji korzystając z Profilu Zaufanego.
  • W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym, przy ul. Kolejowej 29 (sekretariat na I piętrze DOK). Formularze do pobrania znajdują się na dole strony.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq. Zachęcamy również do zapoznania się z krótkim filmem przygotowanym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego:

Formularze do pobrania:
Formularz A – budynki i lokale mieszkalne.
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne.

Polecamy