Nowoczesne sprzęty naukowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

Pomoce naukowe ZSP Nr 3 (6)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 rozwija się w niewiarygodnym tempie. W ubiegłym roku udało się pozyskać aż dwa źródła finansowania na doposażenie placówki. Dzięki pozyskanym środkom z Rezerwy Oświatowej oraz z programu „Aktywna Tablica” szkoła zaczyna być miejscem, w którym uczniowie będą mogli korzystać z najnowocześniejszych pomocy naukowych.

Rezerwa Oświatowa stanowi instrument finansowania zadań oświatowych, umożliwiający pozyskanie dodatkowych środków dla szkół i samorządów. Dofinansowanie w ramach części oświatowej subwencji ogólnej przyznawane jest przez MEN placówkom samorządu terytorialnego na realizację zadań uwzględniających potrzeby związane z wdrażaniem reformy edukacji. Pula rezerwy oświatowej jest kwotą zmienną, ustalaną corocznie przez ustawę budżetową w oparciu o potrzeby samorządów w okresie wprowadzania reformy systemu oświaty. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 starał się o kwotę 150 tys. zł, wskazując rzeczy, które są najbardziej potrzebne w szkole oraz te, które wymagają modernizacji. Największe pieniądze miały być przeznaczone na doposażenie pracowni przyrodniczej, fizycznej i chemicznej.

– Jeszcze kilka lat temu edukacja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (dawniej Szkole Podstawowej nr 5) kończyła się na klasie szóstej. Na tym etapie edukacji nie było chemii ani fizyki, dlatego też musieliśmy doposażyć szkołę – mówi dyrektor placówki Małgorzata Sapun.

Pomoce naukowe ZSP Nr 3 (1)

Z Rezerwy Oświatowej udało się pozyskać 75 tys. zł i wszystko zostało przeznaczone na pomoce dydaktyczne. Zakupiono wirtualne laboratorium chemiczne „Empiriusz” z okularami 3D i programem do doświadczeń. Takie urządzenie bardzo ułatwia problematyczną kwestię stworzenia pracowni chemicznej od podstaw, czyli konieczności podłączenia w jednej z sali gazu czy odpływu wody. Wyposażono salę biologiczną w sześć wysokiej jakości mikroskopów, kupiono pomoce dydaktyczne na lekcje geografii oraz fizyki, oprócz tego zadbano o nowe laptopy i tablety graficzne.

– Mam nadzieję, że dzięki takim pomocom naukowym uczniowie będą wynosić więcej z lekcji, że wiedza będzie przyswajana dużo szybciej i że taka nauka doświadczalna będzie dla nich po prostu ciekawsza – mówi dyrektor placówki.

Co roku jesienią ogłaszany jest również program „Aktywna tablica”, w którym można startować co kilka lat. Z tego programu udało się otrzymać 14 tys. zł, dodatkowo otrzymaliśmy wsparcie od Gminy w wysokości 3,500 tys. zł w sumie 17 tys. 500 zł. W dwóch wyremontowanych pomieszczeniach świetlicowych zostały zamontowane tablica interaktywna oraz monitor, zakupiono również głośnik soundbar. Dzięki temu w każdym pomieszczeniu w szkole na ścianach wiszą już monitory interaktywne. W klasach nauczania początkowego monitory te używane są w trakcie lekcji.
Z programu „Aktywna tablica” skorzystały ostatnio także Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego.

sj

Polecamy