Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie

IMG_0086

Wołów, dnia 12.07.2019r.
INFORMACJA

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o. informuje, że dnia 11.07.2019r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. na którym byli obecni przedstawiciele trzech z czterech udziałowców, tj. Starosta Powiatu
Wołowskiego Janusz Dziarski, Wicestarosta Powiatu Wołowskiego Michał Gołąb, Burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek, Z-ca Burmistrza Brzegu Dolnego Artur Michałek oraz Z-ca Burmistrza Gminy Wołów Jan Janas. W związku z nieobecnością przedstawiciela Gminy Wińsko nie została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, wobec tego Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z Powiatem Wołowski dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania- pożyczki krótkoterminowej w kwocie 150 000,00 PLN oraz z Gminą Brzeg Dolny dotyczące zaciągnięcia zobowiązania- pożyczki krótkoterminowej w kwocie do 500 000,00 PLN. Powyższe pożyczki pozwolą na doraźne zapewnienie płynności finansowej na okres do 2 miesięcy. Wszyscy z obecnych wspólników podtrzymali wcześniej zajęte stanowiska odnośnie przekazania środków niezbędnych do podwyższenia kapitału Spółki. Zgodnie podjęto również decyzję o wystąpieniu z wspólnym stanowiskiem 3 wspólników wzywającym Gminę Wińsko do podjęcia działań umożliwiających podjęcie stosownych uchwał. Blokada działań w tym zakresie może skutkować destabilizacją funkcjonowania Spółki.

Prezes Zarządu Spółki
Krzysztof Cisak

Pcm

Polecamy