Miej wpływ na rozwój gminy. Wypełnij ankiety!

ankieta

Trwają prace nad opracowaniem diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na potrzeby przygotowania dokumentu „Strategia rozwoju gminy Brzeg Dolny na lata 2022-2030”.
Mieszkańcy mogą zyskać wpływ na ostateczny kształt dokumentu, wypełniając ankiety do SWOT strategii gminy.

Zapraszamy do udziału w badaniach!

Polecamy