Granty dla edukacji. Szkolenie w CAO Stacja Brzeg Dolny

granty1

W Centrum Aktywności Obywatelskiej – Stacja Brzeg Dolny odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Propago szkolenie pn. „Granty dla edukacji”. Brała w nim udział kadra zarządzająca placówkami oświatowymi z gminy Brzeg Dolny oraz przedstawicielki organizacji pozarządowych o profilu edukacyjnym.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty „miękkie” jest sposobem na urozmaicenie lekcji w ramach podstawy programowej, organizowanie ciekawych zajęć pozalekcyjnych, jak również doposażenie w drobne pomoce dydaktyczne. Dlatego też powinny po nie sięgać i dolnobrzeskie szkoły, i organizacje pozarządowe z terenu gminy.
Uczestników szkolenia zapoznano z ogólnopolskimi, dobrze znanymi programami grantowymi oraz tymi lokalnymi, skierowanymi do stowarzyszeń i grup inicjatywnych, jak np. Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw. Przykłady dobrych praktyk pokazują, że siła tkwi w prostocie, a projekty które otrzymują dofinansowanie opierają się na lokalnych zasobach, codziennym życiu i obserwacjach otoczenia.

Szkolenie było częścią projektu „Pozarządowy Ostry Dyżur”, realizowanego przez Fundację „Merkury” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Inf.

stopka

Polecamy