Dyrektor Krystyna Adaśko członkiem Kapituły ds. Profesorów Oświaty przy Ministrze Edukacji Narodowej

IMG_1622_1

W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2019r. w sprawie powołania członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty został powołany nowy skład Kapituły na czteroletnią kadencję w latach 2019-2023. Do tego zaszczytnego gremium została powołana Krystyna Adaśko dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.

 

Jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie dla Pani Krystyny Adaśko, ale także dla placówki, którą reprezentuje, jak również dla Powiatu Wołowskiego i regionu.

W nowym składzie Kapituła zebrała się 24 czerwca w siedzibie ministerstwa. Jej członkowie obradowali nad tegorocznymi wnioskami w sprawie Profesorów Oświaty 2019. Wśród złożonych 68 wniosków przez organy do tego upoważnione, wyłoniono 25 kandydatów do tytułu Honorowy Profesor Oświaty 2019. Do dnia 01 lipca 2019r. Minister Edukacji Narodowej ogłosi imienny wykaz osób, którym w 2019 roku zostanie tytuł Honorowego Profesora Oświaty przyznany.
W tym miejscu przypomnieć należy, że Pani Krystyna Adaśko tytuł Honorowego Profesora Oświaty uzyskała w 2017 roku. Serdecznie gratulujemy i życzymy zawodowej i osobistej satysfakcji z pracy w Kapitule do Spraw Profesorów Oświaty.

Powolanie_

Polecamy