Droga w Bukowicach oddana do użytku

Droga w Bukowicach

W grudniu została oddana do użytku gminna droga w Bukowicach. Prace modernizacyjne na zlecenie Gminy Brzeg Dolny wykonywało Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Piotroniowicach.

Prawie 700-metrowy odcinek drogi gminnej został przekazany wykonawcy pod koniec listopada. Przed modernizacją posiadała nawierzchnię gruntową, miejscami utwardzoną kruszywem oraz gruzem budowlanym, a jej stan uniemożliwiał wygodny dojazd do położonych przy niej domostw. W grudniu wykonawca drogę utwardził oraz przykrył nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 3,50 m. Wzdłuż drogi zostały wykonane utwardzone pobocza o szerokości 0,5 m i grubości 10 cm.

Droga stanowi dojazd do zabudowy gospodarczej i jednorodzinnej leżącej po obu jej stronach, a także do terenów rolnych.

– Udało nam się zrealizować dość ambitny plan i zakończyć przedsięwzięcie przed końcem roku. W ciągu miesiąca wyremontowaliśmy odcinek drogi położony w miejscu, które stanowi naturalny kierunek rozwoju Bukowic. Mieszkańcy wsi bardzo długo czekali na tę drogę. Mam nadzieję, że inwestycja rozwiązała ich problemy komunikacyjne – mówi zastępca burmistrza Artur Michałek.

Sąsiadujące z drogą działki mają dostęp do wodociągu i kanalizacji, są więc naturalnie predestynowane pod zabudowę mieszkaniową. Nowe domy powstają w tym miejscu od dłuższego czasu, jednak ich lokatorzy dotychczas narzekali na stan jezdni prowadzącej do posesji. Podczas spotkań z mieszkańcami Bukowic władze gminy Brzeg Dolny zobowiązały się do wyremontowania drogi, co właśnie stało się faktem.

wm

Polecamy