Dolnobrzeskie Inicjatywy Kulturalne

5 sierpnia w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury odbyło się posiedzenie komisji konkursowej „Dolnobrzeskich Inicjatyw Kulturalnych”, realizowanych w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne 2020.

Głównym celem projektu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury w życie mieszkańców Brzegu Dolnego oraz odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez społeczność gminy Brzeg Dolny. Zgłoszonych zostało dziesięć projektów Inicjatyw Kulturalnych, komisja konkursowa oceni wnioski pod względem merytorycznym i wybierze od trzech do siedmiu, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu. Konkurs adresowany był do osób mieszkających w gminie Brzeg Dolny. Uczestnikami mogły być osoby indywidualne (m.in. animator, hobbysta, pasjonat) oraz grupy nieformalne (minimum trzy osoby, ze wskazanym liderem grupy).

 

 

sj

Polecamy