Do wołowskiego szpitala wraca oddział covidowy

1DSC03046

W wyniku decyzji Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego z dnia 8 listopada 2021 r., szpital w Wołowie ponownie zaczyna pełnić funkcję szpitala covidowego jednoimiennego.

W wyniku decyzji Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego z dnia 8 listopada 2021 roku szpital w Wołowie ponownie zaczął pełnić funkcję szpitala covidowego jednoimiennego.

W związku z nasilającą się IV falą pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie zostało zobowiązane do zabezpieczenia 60 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19.

Wskutek decyzji wojewody oddział internistyczny wołowskiego szpitala został przekształcony w oddział covidowy i przyjmuje wyłącznie pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

– Decyzję wojewody otrzymaliśmy 8 listopada późnym wieczorem. Zobowiązała nas do zabezpieczenia w sumie 63 łóżek – trzech łóżek I poziomu zabezpieczenia, czyli tzw. łóżek obserwacyjnych oraz 60 łóżek II poziomu zabezpieczenia dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2. Decyzja jak zwykle została wydana pod rygorem natychmiastowej wykonalności, a dynamika wzrostu zachorowań powodowała dość napiętą sytuację, również po stronie służb wojewody, które oczekiwały, że nowe łóżka będą niezwłocznie uruchamiane. Staraliśmy się sprostać temu zadaniu – mówi prezes Powiatowego Centrum Medycznego Piotr Burdach.

Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji, w wołowskim szpitalu zawieszono działanie oddziału wewnętrznego i zaczęto zabezpieczać i zapełniać łóżka covidowe. W dniu 17 listopada w szpitalu leczyło się już 45 pacjentów zakażonych koronawirusem.

– Ponieważ przewidywaliśmy, że w najbliższym czasie może dojść do ponownego utworzenia w Wołowie oddziału covidowego, oddział wewnętrzny nie był pełen, a wszyscy jego pacjenci na szczęście zbliżali się do końca swoich hospitalizacji. Większość pacjentów interny udało nam się wypisać do domu, natomiast cztery osoby wymagające dalszej hospitalizacji zostały przewiezione do innych ośrodków. Pierwsze łóżka covidowe udało nam się uruchomić praktycznie niezwłocznie po otrzymaniu decyzji, za co jestem ogromnie zobowiązany pracownikom spółki. Cały zespół wykonał tytaniczną pracę – dodaje prezes spółki medycznej.

Działające dotychczas w wołowskim szpitalu oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej zostały tymczasowo przeniesione do szpitala w Brzegu Dolnym.

– Cieszy mnie, że tym razem utrzymaliśmy działalność stacjonarnych oddziałów rehabilitacji, czego nie udało się zrobić w poprzedniej fali pandemii. Wymagało to od nas pewnych zmian organizacyjnych, czyli czasowego przeniesienia oddziałów do Brzegu Dolnego, do pomieszczeń, które docelowo są szykowane na przyjęcie oddziału wewnętrznego. Przy czym rehabilitacja w zakresie ambulatoryjnym, czyli fizjoterapia ambulatoryjna i oddział dzienny pozostaną w Wołowie – zaznacza Piotr Burdach.

Utworzenie w Wołowie oddziału covidowego nie spowodowało zmian w zakresie pozostałej działalności Powiatowego Centrum Medycznego.

Pacjenci izby przyjęć oraz oddziału chirurgii ogólnej w Brzegu Dolnym, rehabilitacji ambulatoryjnej i dziennej oraz zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Wołowie będą korzystać ze świadczeń medycznych w niezmienionej formie.
Jak dotychczas będą działały także przychodnie w Wołowie i Brzegu Dolnym (w zakresach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej).

wm

Polecamy