Ćwiczenia Strażaków przy Odrze

Rankiem, 10 maja rozpoczęły się niezapowiedziane ćwiczenia przeciwpowodziowe w Brzegu Dolnym pod kryptonimem „SPRAWDZIAN 2019”.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości taktycznych i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas stawiania zapór zabezpieczających przed rozlewiskiem. Na ćwiczenia zostały wezwane jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzydliny Małej, OSP Krzydliny Wielkiej, OSP Brzegu Dolnego oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Wołowa. W ćwiczeniach brały również udział jednostki z powiatów legnickiego i górowskiego.

Grupa strażaków została podzielona na trzy zespoły. Pierwszy zespół sprawdzał działanie pompy strażackiej, grupa druga ćwiczyła ustawianie specjalnej zapory przeciwpowodziowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Brzegu Dolnym, oraz układanie wału z worków z piaskiem. 3 grupa sprawdzała jak wygląda stan umocnień przy Domu Kultury i Urzędzie Miejskim.

SJ

Polecamy