Miasta Partnerskie

 

STOWARZYSZENIE MIAST PARTNERSKICH I EUROPEJSKICH KONTAKTÓW BRZEGU DOLNEGO
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
tel.: 71/319 51 17,  faks: 71/ 319 56 83
e-mail: um@brzegdolny.pl

 

Aktywność samorządu lokalnego oraz mieszkańców Brzegu Dolnego znajduje odbicie we współpracy zagranicznej. Widać to na przykładzie kontaktów z miastami o podobnej jak nasza strukturze i wielkości, zarówno w Europie Zachodniej, jak i Wschodniej. W roku 2001 gmina podpisała umowę partnerską z niemieckim miastem Barsinghausen, a dwa lata później z francuskim Mont-Saint-Aignan. W roku 2005 do grona miast partnerskich dołączyły ukraiński Kowel i rosyjski Czerniachowsk.

W Brzegu Dolnym na wzór działających w Barsinghausen i Mont-Saint-Aignan Stowarzyszeń Europejskich, powstało Stowarzyszenie Miast Partnerskich i Europejskich Kontaktów Brzegu Dolnego, którego zadaniem jest rozwijanie i koordynacja kontaktów i współpracy na poziomie miast.

Istotą współpracy jest m.in.:
– wymiana mieszkańców w dziedzinie sportu, oświaty i kultury,
– rozwój i upowszechnianie współpracy młodzieży i dorosłych,
– wspieranie porozumienia pomiędzy narodami dla integracji europejskiej.

 

Herb Barsinghausen

 

BARSINGHAUSEN (Niemcy)
Położenie 52°18’ N 09°29’ E
www.barsinghausen.de
Powierzchnia: 102,65 km2
Liczba ludności: 33 961

 

 

Podpisanie umowy partnerskiej
Barsinghausen to miasto w sercu Dolnej Saksoni w Niemczech, położone w odległości 30 km na południowy zachód od Hanoweru. Po przystąpieniu kilku sołectw do gminy i skupieniu wokół siebie 18 lokalnych miejscowości, 21 sierpnia 1969 r. Barsinghausen stało się miastem.

Barsinghausen położone jest blisko autostrady, w pobliżu ma połączenie kolejowe i kanał śródlądowy. W przeszłości pełniło funkcję centrum szkoleniowego dla narodowej reprezentacji Niemiec w piłce nożnej. Podobnie jak Brzeg Dolny dla Wrocławia, tak samo Barsinghausen dla Hanoweru, jest zapleczem, a zarazem sypialnią dla ludzi pracujących w tych miastach. Piękne miasteczko, rozlegle położone z doskonałym zapleczem i infrastrukturą społeczną jest miejscem, gdzie stykają się różne narodowości i kultury.

Znajduje się tam kopalnia węgla kamiennego, gdzie warte zwiedzenia jest Muzeum Górnicze. Dużą atrakcją jest wjazd w głąb kopalni „Klosterstolen”, gdzie przez trzysta lat wydobywano węgiel kamienny. W centrum miasta można obejrzeć okazały klasztor, a w okolicy stary młyn i kilka dawnych majątków szlacheckich.

Umowa partnerska z miastem Barsinghausen została podpisana 2 czerwca 2001 roku podczas XXX uroczystej Sesji Rady Miejskiej z udziałem władz obydwu miast. Umowę podpisali burmistrz Barsinghausen Klaus Richter i przewodniczący „Stowarzyszenia Europa” Josef Michael Samol oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Dolnego Andrzej Połozowski i burmistrz Aleksander Marek Skorupa.

 

Stowarzyszenie Europejskie
(Europaverein Barsinghausen)
Seidelbastweg 2
30890 Barsinghausen
Tel: +49 (5105) 52 07 03
www.europaverein-barsinghausen.de
e-mail: info@europaverein.net

 

 

Herb Mont-Saint-Aignan
MONT-SAINT-AIGNAN
(Francja)
Położenie 49° 28’ N 1° 5’ E
www.montsaintaignan.fr
www.ville-mont-saint-aignan.fr
powierzchnia: 7,94 km2
Liczba ludności: 19 961

 

 

part_msa_04
Mont-Saint-Aignan jest niewielką gminą we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Seine-Maritime, w sąsiedztwie Rouen. Miasto utworzone zostało w XIX wieku w wyniku połączenia dwóch dawnych parafii Saint Aignan i Mont-aux-Malades.

Mont-Saint-Aignan posiada wiele zielonych przestrzeni, liczne parki i skwery, jak mówią niektórzy „jest to miasto dla wszystkich pokoleń”. Działa tu ponad 900 przedsiębiorstw, a bogactwo zawdzięcza różnorodności swoich dzielnic. Są tu żłobki, przedszkola, szkoły, gimnazjum, uniwersytet, centra sportowe m.in. pływalnia, korty tenisowe, stadiony lekkoatletyczne i piłkarskie. Mont-Saint-Aignan jest miastem uniwersyteckim, studiuje tu ponad 20 tys. studentów. Mont-Saint-Aignan dba o rozwój ekonomiczny i jakość życia swoich mieszkańców.

W mieście warto zwiedzić klasztor Saint Jacques zbudowany w pierwszej połowie XII wieku, który stanowi jeden z rzadkich przykładów architektury romańskiej w okolicach Rouen. Wartym obejrzenia zabytkiem jest również kościół Saint Thomas de Cantorbéry. To miejsce widokowe na przedłużeniu bulwaru André Siegfried schodząc w stronę Rouen, skąd widać panoramę miasta i część doliny Sekwany.

Umowa partnerska podpisana została 25 sierpnia 2003 roku na uroczystej VIII sesji Rady Miejskiej.

Stowarzyszenie Europejskie (Mont-Saint-Aignan International)
As des Coquets, Place de Coquets
76130 Mont-Saint-Aignan
www.mont-saint-aignan-international.org

 

Herb miasta Kovel

 

KOWEL (Ukraina)
Położenie 51° 22’ N 24° 43’ E
www.kovel.osp-ua.info
Powierzchnia: 47,3 km2
Liczba ludności: 62 900

 

 

 

Podpisanie umowy partnerskiej
Kowel to jedno z najstarszych miast Zachodniej Ukrainy. Wykopaliska archeologiczne dowodzą, że początki osadnictwa w okolicach dzisiejszego Kowla można datować na epokę brązu. W 1518 r. król polski Zygmunt I Stary zezwolił Kniaziowi Sanguszce utworzyć ze wsi miasto Kowel i nadał mu prawa magdeburskie. Od tego momentu Kowel stał się miejscem targów i jarmarków. Po rozbiorach Polski Kowel znalazł się w zaborze rosyjskim. Burzliwy rozwój ekonomiczny miasta przypada na drugą połowę XIX stulecia, czemu sprzyjało powstanie szlaków komunikacyjnych Kijów- Kowel-Chełm-Lublin. Kowel stał się wtedy jednym z ważniejszych miast Wołynia.

W okresie międzywojennym Kowel znajdował się w granicach Polski. W czasie II wojny światowej miasto zostało zrujnowane. Po wyzwoleniu szybko zaczęło się odbudowywać. Kowel leży na głównej drodze między Warszawą a Kijowem, w samym centrum Wołynia. Jest ważnym centrum transportowym Wołynia, potężnym ośrodkiem przemysłowym oraz ośrodkiem kultury, nauki i sportu.

Kowel posiada wiele ciekawych zabytków, a także siedem prawosławnych cerkwi i kościół rzymsko-katolicki. Ponadto znajduje się tu sanatorium profilaktyczne, sanatorium Matki i Dziecka. W mieście dominuje przemysł maszynowy budownictwa inżynieryjnego, transportowy, spożywczy.

Podpisanie partnerstwa nastąpiło 12 czerwca 2005 roku podczas XXVII sesji Rady Miejskiej. Miesiąc później – 3 lipca – umowa została ratyfikowana przez Radę Miejską Kowla.

 

Herb Czerniachowska

 

CZERNIACHOWSK (Rosja)
Położenie 54° 38’ N 21° 49’ E
www.chernyahovsk.com
Liczba ludności: 42 400

 

 

 

 

Podpisanie umowy partnerskiej
Czerniachowsk to jedno z większych miast w Obwodzie Kaliningradzkim w Rosji. Miejscowość położona jest u ujścia rzeki Wystruć do Pregoły, ok. 90 km na wschód od Kaliningradu i ok. 40 km na południe od Sowiecka, na trasie kolejowej Kaliningrad – Moskwa i międzynarodowej trasie drogowej E28. Obecna nazwa – nadana po zkończeniu II wojny światowej – pochodzi od nazwiska radzieckiego generała Iwana Czerniachowskiego, dowódcy III Frontu Białoruskiego poległego w okolicach obecnego Pieniężna. Wcześniej miasto nosiło nazwę Insterburg.

Początki miasta sięgają XIV w. W okresie krzyżackim wznisiono tu ogromny zamek, który miał bronić wschodnich rubieży Państwa Krzyżackiego oraz ważnych szlaków komunikacyjnych na Wschód. Czerniachowsk został założony w 1336 r., natomiast prawa miejskie otrzymał dopiero w 1583 r. W 1812 roku miasto odwiedził francuski cesarz Napoleon Bonaparte.

Obecnie Czerniachowsk jest ważnym ośrodkiem przemysłu maszynowego, ceramicznego i meblarskigo oraz ośrodkiem hodowli koni. Czołowe miejsce wśród zabytków Czerniachowska zajmuje zamek Insterburg, na terenie którego odbywają się turnieje rycerskie i koncerty. W mieście najciekawiej prezentuje się dawna niemiecka XIX-wieczna zabudowa – kamienice, obiekty użyteczności publicznej, dworzec oraz dawny kościół ewangelicko-reformowany, zamieniony obecnie w cerkiew prawosławną i neogotycki kościół katolicki z początków XX wieku.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy miastami odbyło się 12 czerwca 2005 roku podczas XXVII sesji Rady Miejskiej. 10 września 2005 roku w Czerniachowsku podpisana została umowa partnerska.

Urząd Miejski w Czerniachowsku
(Współpraca z Zagranicą)
238150 Czerniachowsk
ul. Kalinina 7
e-mail: chernyakowsk@balnet.ru