Zmiana sposobu użytkowania obiektów po ZGKiM położonych przy ul. Kolejowej 23 z przeznaczeniem na lokale socjalne

 

Data rozpoczęcia:   31 lipca 2009

Koszt całkowity:    1 829 470,80 PLN

Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 1 269 883,49 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 559 587,31  PLN

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” („Miasta”)

Działanie:  9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

 

Opis:
Przedmiotem projektu był remont i przebudowa obiektów biurowo-usługowych po dawnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Brzegu Dolnym na mieszkania socjalne. W wyniku realizacji Projektu powstało 11 lokali socjalnych.

Powrót >>