Spotkanie dla przedsiębiorców z OSI Dolina Baryczy

spotkanie dla przedsiębiorców

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Urzędem Miejskim w Brzegu Dolnym mają zaszczyt zaprosić przedsiębiorców z OSI Dolina Baryczy[1] na spotkanie informacyjne pt. „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MSP-OSI DOLINA BARYCZY”. Spotkanie odbędzie się 14.06.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29.

W ramach projektu „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MSP-OSI DOLINA BARYCZY” przedstawiciele MSP mogą uzyskać grant na usługi doradcze, obejmujące m.in.:

usługi prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych (RODO),
przygotowanie biznesplanu i strategii rozwoju firmy,
przygotowanie teasera marketingowego,
przygotowanie teasera inwestycyjnego,
przygotowanie prezentacji marketingowej,
przygotowanie strategii brandingu,
przygotowanie strategii zarządzania projektami,
analizy stron internetowych z wykorzystaniem narzędzi Google Analitics, GoogleAdWords,
usługi prawne dotyczące wdrażania Norm ISO,
usługi dotyczące pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
usługi dotyczące doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku,
usługi dotyczące uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej.

To tylko PRZYKŁADY usług doradczych, które mogą uzyskać wsparcie finansowe. W zależności od potrzeb firmy granty mogą zostać udzielone na realizację innego rodzaju projektów doradczych.
Na spotkaniu przedsiębiorcy otrzymają informacje dotyczące m. in.:
Przedmiotu wsparcia w ramach projektu;
Celu projektu oraz podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie;
Procedury przyznawania grantu;
Wniosku o dofinansowanie;
Wyboru wykonawcy usług doradczych;
Realizacji umowy.
Podczas spotkania będzie również możliwość konsultacji z doradcami.

ZAPRASZAMY SREDECZNIE!!!

[1] W skład Obszaru Interwencji Doliny Baryczy wchodzą Gminy: wiejskie – Cieszków, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jemielno, Krośnice, Niechlów, Wińsko, Zawonia oraz miejsko – wiejskie – Bierutów, Brzeg Dolny, Góra, Milicz, Międzybórz, Prusice, Syców, Twardogóra, Wąsosz, Wołów, Żmigród.

Polecamy