Zakup wyposażenia do świetlicy we wsi Stary Dwór

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data rozpoczęcia:  III kwartał 2010

Koszt całkowity:    46 224,88 PLN

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 24 999,00 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 21 225,88 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oś: 4 LEADER

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”

Opis:

Świetlica wiejska w Starym Dworze wyposażona została w sprzęt gastronomiczny, AGD
i meble. Dzięki wyposażeniu pomieszczeń świetlicy w w/w sprzęt stworzone zostały lepsze warunki do integracji społeczności lokalnej i możliwe stało się organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych, okolicznościowych i zajęć dla dzieci.

Powrót >>