Zakup wyposażenia do świetlic we wsi Radecz i Wały

 

Data rozpoczęcia:   IV Kwartał 2009

Koszt całkowity:    51 975,82 PLN

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 24 999,00 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 26 976,82 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oś: 4 LEADER

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”

Opis:

W ramach projektu w obu świetlicach wyposażono:

-pomieszczenia do przeprowadzania spotkań aktywnych grup społeczności lokalnych
(tj.: Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Sołeckich, Stowarzyszeń). Do pomieszczeń zakupiono stoły, krzesła, wieszaki,

– kuchnie, które zostały wyposażone w meble i sprzęt AGD tj.: lodówka, kuchenka, zmywarka,

-pomieszczenia w którym po zajęciach szkolnych odbywają się różnego rodzaju gry i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży np.: zajęcia komputerowe dla różnych grup wiekowych, nauka języka angielskiego, korepetycje, spotkania kółek zainteresowań, zostały wyposażone w stoły, meble i krzesła.

Powrót >>