Zakup i montaż pływającego pomostu do Ośrodka Wypoczynkowego we wsi Wały oraz zakup sprzętu pływającego

 

Data rozpoczęcia:   II kwartał 2012

Koszt całkowity:    54 489,00 PLN

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE –  24 999,00  PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 29 490,00 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oś: 4 LEADER

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”

Opis:

Do Ośrodka Wypoczynkowego we wsi Wały zakupiono pomost drewniany na pływakach polietylenowych o łącznej powierzchni 82,80 m2; 5 dwuosobowych kajaków; 10 wioseł kajakowych prostych; 12 kamizelek asekuracyjnych; 1 pięcioosobowy rower wodny.

Dzięki doposażeniu Ośrodka Wypoczynkowego w Wałach w nowy pomost i sprzęt pływający  poprawiły się warunki do uprawiania sportu i aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców gminy Brzeg Dolny i odwiedzających gminę gości. Ponadto w znacznym stopniu poprawiła się możliwość szkolenia młodych adeptów żeglarstwa korzystających z akwenu, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry i rozlewiska utworzonego przez elektrownię.

Powrót >>