Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry – utworzenie miejsc pod imprezy plenerowe w miejscowości Brzeg Dolny, położonej na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich

 

Data rozpoczęcia:   II kwartał  2014

Koszt całkowity:    86 474,91 PLN

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 20 000,00 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 66 474,91 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oś: 4 LEADER

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”

 

Opis:
W ramach projektu zagospodarowana została przestrzeń publiczna zlokalizowana na tyłach zabytkowego pałacu w Brzegu Dolnym, przylegająca do muru oporowego od strony rzeki Odry.
Zrewitalizowany teren dawnego ogrodu pozostał w stylu krajobrazowym i wykorzystywany będzie przez mieszkańców miasta  jako zaplecze na okolicznościowe imprezy i festyny plenerowe.
W ramach projektu wykonane zostały ścieżki spacerowe o nawierzchni żwirowej o łącznej powierzchni 482,90 m2, nasadzono roślinność  (min. w formie  „zielonych ścian”), zamontowano 5 ławek parkowych i 5 budek lęgowych.

Powrót >>