Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry pod potrzeby mieszkańców i turystów w Brzegu Dolnym – projekt rewaloryzacji ogrodów ozdobnych w zespole pałacowo-parkowym

 

Data rozpoczęcia:  II kwartał 2013

Koszt całkowity: 98 251,89  PLN

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 50 000,00 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 48 251,89 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oś: 4 LEADER

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”

Opis:
W ramach projektu zagospodarowano przestrzeń publiczną obejmującą część terenu zespołu pałacowo-parkowego w Brzegu Dolnym. Odrestaurowany został ogród ozdobny po południowej stronie pałacu. Powstał ogród nawiązujący do stylistyki ogrodu barokowego,
z geometrycznymi kwaterami zieleni obsadzonymi formowanymi żywopłotami z krzewów zimozielonych (bukszpan wiecznie zielony) i kwiatami sezonowymi. Ponadto wykonano ciągi piesze w obrębie ogrodu ozdobnego, obsadzono rabaty krzewami kwitnącymi
i miododajnymi, ustawiono ławki, postument oraz zawieszono budki lęgowe dla ptaków.

Powrót >>