Zastępca burmistrza

Paweł Pirek

 

Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego
Paweł Pirek
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego, absolwent Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą i informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Po studiach w 1982 roku rozpoczął pracę w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym jako nauczyciel przedmiotów chemicznych. Od 1989 do 2007 roku pełnił funkcję dyrektora szkoły. W lutym 2008 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym na stanowisku zastępcy Burmistrza i sprawuje tę funkcje do chwili obecnej. Z samorządem dolnobrzeskim związany od 1994 roku, kiedy to został radnym. Funkcję radnego pełnił nieprzerwanie do czasu powołania na obecne stanowisko.