Skarbnik

Lidia Kosztowny

 

Skarbnik Gminy Brzeg Dolny
Lidia Kosztowny
Tel. 71 319-51-17 wew. 146
e-mail: lidiakosztowny@brzegdolny.pl

Skarbnik Gminy Brzeg Dolny, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz studiów podyplomowych: Nadzór i Kontrola Finansów Samorządu Terytorialnego (Uniwersytet Wrocławski), Zarządzanie Informatyczne i Finansowe (Uniwersytet Wrocławski) i Rachunkowość Budżetowa (Wyższa Szkoła Zarządzania). Ma dwie dorosłe córki i dwoje wnucząt.
Na początku kariery zawodowej pracowała w Izbie Skarbowej w Olsztynie. W 1988 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym na stanowisku inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym, gdzie zajmowała się planowaniem budżetowym. Uchwałą Rady Miejskiej Brzegu Dolnego z dnia 19 sierpnia 1991 roku została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy Brzeg Dolny – głównego księgowego budżetu, które sprawuje do chwili obecnej.