Burmistrz

Stanisław Jastrzębski

 

Burmistrz Brzegu Dolnego
Stanisław Jastrzębski
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Burmistrz Brzegu Dolnego, absolwent Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz Podyplomowego Studium Prawa Inwestycyjnego (Uniwersytet Wrocławski) i Europejskiego Studium Finansowania Inwestycji Samorządu Terytorialnego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Na początku swojej kariery zawodowej zajmował się budownictwem wodnym. W 1991 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Z dolnobrzeskim samorządem związany od 1994 roku, kiedy został radnym drugiej kadencji w latach 1994-1998. Zasiadał w Radzie Miejskiej trzeciej kadencji, a w latach 1997-2007 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Brzegu Dolnego. 6 grudnia 2007 roku został powołany przez Premiera RP na stanowisko komisarza. 27 stycznia 2008 roku w wyborach samorządowych mieszkańcy powierzyli mu urząd Burmistrza Brzegu Dolnego, który sprawuje do chwili obecnej.

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00 oraz 14.00-15.30 w Urzędzie Miejskim (ul. Kolejowa 29, budynek DOK), I piętro, pokój nr 5.