Burmistrz

Burmistrz Brzegu Dolnego
Paweł Pirek
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą i informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Po studiach w 1982 roku rozpoczął pracę w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym jako nauczyciel przedmiotów chemicznych. Od 1989 do 2007 roku pełnił funkcję dyrektora szkoły. Z samorządem dolnobrzeskim związany od 1994 roku, kiedy to został radnym. Funkcję radnego pełnił nieprzerwanie do 2008 roku. W lutym 2008 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym na stanowisku Zastępcy Burmistrza i funkcję tę pełnił do listopada 2018 roku. Wybrany w Wyborach Samorządowych 4 listopada 2018 roku na urząd Burmistrza Brzegu Dolnego.

Burmistrz przyjmuje mieszkańców osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie. Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem proszone są o podanie:
– imienia i nazwiska,
– numeru telefonu kontaktowego,
– tematu jakiego będzie dotyczyć spotkanie.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00 oraz 14.00-16.00 w Urzędzie Miejskim (ul. Kolejowa 29, budynek DOK), I piętro, pokój nr 5.