Władze


Burmistrz Brzegu Dolnego
Paweł Pirek
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą i informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Po studiach w 1982 roku rozpoczął pracę w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym jako nauczyciel przedmiotów chemicznych. Od 1989 do 2007 roku pełnił funkcję dyrektora szkoły. Z samorządem dolnobrzeskim związany od 1994 roku, kiedy to został radnym. Funkcję radnego pełnił nieprzerwanie do 2008 roku. W lutym 2008 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym na stanowisku Zastępcy Burmistrza i funkcję tę pełnił do listopada 2018 roku. Wybrany w Wyborach Samorządowych 4 listopada 2018 roku na urząd Burmistrza Brzegu Dolnego.

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00 oraz 14.00-15.30 w Urzędzie Miejskim (ul. Kolejowa 29, budynek DOK), I piętro, pokój nr 5.

 


Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego
Artur Michałek
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl
Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu i w Poznaniu oraz studiów podyplomowych, w tym studiów menadżerskich. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym w Wydziale Ochrony Środowiska.
W 2002 roku został powołany przez Burmistrza Brzegu Dolnego na stanowisko dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Od 2016 roku zarządzał Zakładem Gospodarki Komunalnej. 23 listopada 2018 roku Burmistrz Paweł Pirek powołał Artura Michałka zarządzeniem nr 0050.105.2018  na Zastępcę Burmistrza Brzegu Dolnego.

Sekretarz Gminy Brzeg Dolny
Katarzyna Zagórska
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Wykształcenie ekonomiczne, menedżer. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie terytorialne w Unii Europejskiej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – studia podyplomowe na kierunku Samorząd terytorialny i gospodarka lokalna.
Zatrudniona od 1996 roku w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym. Od 2006 roku kierownik referatu organizacyjnego, od 2009 roku kierownik Biura Rady Miejskiej. Funkcję Sekretarza Gminy Brzeg Dolny pełni od 1 grudnia 2018 roku.

Skarbnik Gminy Brzeg Dolny
Anna Gawarecka-Siewruk
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończone dzienne studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej. Zatrudnienie w UM od 17 czerwca 2002 roku, od 2004 audytor wewnętrzny, od 2005 roku zastępca skarbnika gminy, natomiast od 28 stycznia 2019 r. skarbnik gminy.