Władze

 

Burmistrz Brzegu Dolnego
Paweł Pirek
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą i informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Po studiach w 1982 roku rozpoczął pracę w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym jako nauczyciel przedmiotów chemicznych. Od 1989 do 2007 roku pełnił funkcję dyrektora szkoły. Z samorządem dolnobrzeskim związany od 1994 roku, kiedy to został radnym. Funkcję radnego pełnił nieprzerwanie do 2008 roku. W lutym 2008 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym na stanowisku Zastępcy Burmistrza i funkcję tę pełnił do listopada 2018 roku. Wybrany w Wyborach Samorządowych 4 listopada 2018 roku na urząd Burmistrza Brzegu Dolnego.

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00 oraz 14.00-15.30 w Urzędzie Miejskim (ul. Kolejowa 29, budynek DOK), I piętro, pokój nr 5.

 

 

Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego
Artur Michałek
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu i w Poznaniu oraz studiów podyplomowych, w tym studiów menadżerskich. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym w Wydziale Ochrony Środowiska. W 2002 roku został powołany przez Burmistrza Brzegu Dolnego na stanowisko dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Od 2016 roku zarządzał Zakładem Gospodarki Komunalnej.  23 listopada 2018 roku Burmistrz Paweł Pirek powołał Artura Michałka zarządzeniem nr 0050.105.2018  na Zastępcę Burmistrza Brzegu Dolnego.

 

Lidia Kosztowny

 

Skarbnik Gminy Brzeg Dolny
Lidia Kosztowny
Tel. 71 319-51-17 wew. 146
e-mail: lidiakosztowny@brzegdolny.pl

Skarbnik Gminy Brzeg Dolny, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz studiów podyplomowych: Nadzór i Kontrola Finansów Samorządu Terytorialnego (Uniwersytet Wrocławski), Zarządzanie Informatyczne i Finansowe (Uniwersytet Wrocławski) i Rachunkowość Budżetowa (Wyższa Szkoła Zarządzania). Ma dwie dorosłe córki i dwoje wnucząt.
Na początku kariery zawodowej pracowała w Izbie Skarbowej w Olsztynie. W 1988 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym na stanowisku inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym, gdzie zajmowała się planowaniem budżetowym. Uchwałą Rady Miejskiej Brzegu Dolnego z dnia 19 sierpnia 1991 roku została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy Brzeg Dolny – głównego księgowego budżetu, które sprawuje do chwili obecnej.