Władze

Stanisław Jastrzębski

 

Burmistrz Brzegu Dolnego
Stanisław Jastrzębski
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Burmistrz Brzegu Dolnego, absolwent Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz Podyplomowego Studium Prawa Inwestycyjnego (Uniwersytet Wrocławski) i Europejskiego Studium Finansowania Inwestycji Samorządu Terytorialnego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Na początku swojej kariery zawodowej zajmował się budownictwem wodnym. W 1991 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Z dolnobrzeskim samorządem związany od 1994 roku, kiedy został radnym drugiej kadencji w latach 1994-1998. Zasiadał w Radzie Miejskiej trzeciej kadencji, a w latach 1997-2007 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Brzegu Dolnego. 6 grudnia 2007 roku został powołany przez Premiera RP na stanowisko komisarza. 27 stycznia 2008 roku w wyborach samorządowych mieszkańcy powierzyli mu urząd Burmistrza Brzegu Dolnego, który sprawuje do chwili obecnej.

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00 oraz 14.00-15.30 w Urzędzie Miejskim (ul. Kolejowa 29, budynek DOK), I piętro, pokój nr 5.

 

Paweł Pirek

 

Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego
Paweł Pirek
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego, absolwent Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą i informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Po studiach w 1982 roku rozpoczął pracę w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym jako nauczyciel przedmiotów chemicznych. Od 1989 do 2007 roku pełnił funkcję dyrektora szkoły. W lutym 2008 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym na stanowisku zastępcy Burmistrza i sprawuje tę funkcje do chwili obecnej. Z samorządem dolnobrzeskim związany od 1994 roku, kiedy to został radnym. Funkcję radnego pełnił nieprzerwanie do czasu powołania na obecne stanowisko.

 

Monika Charłampowicz

 

Sekretarz Gminy Brzeg Dolny
Monika Kamila Charłampowicz
tel. 71 319-51-17
e-mail: sekretarz@brzegdolny.pl

Sekretarz Gminy Brzeg Dolny, absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu: Obsługi i wykorzystywania funduszy unijnych wspierających polską samorządność i przedsiębiorczość (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej (Uniwersytet Wrocławski). Obecnie uczęszcza na studia podyplomowe Master of Public Administration (MPA) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada zaświadczenie Ministra Finansów o zdanym egzaminie na audytora wewnętrznego. Zdała również egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, prowadzony przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Ma dwoje dzieci.
Początek jej pracy zawodowej związany był z sektorem prywatnym (kierownik biura rachunkowego, marketing manager w Sportowej Spółce Akcyjnej), od 2004 roku związana z samorządem gminnym. Początkowo zatrudniona na stanowisku inspektora ds. kontroli wewnętrznej, a po uzyskanym zaświadczeniu Ministra Finansów o zdanym egzaminie na audytora wewnętrznego, jako audytor wewnętrzny. Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym została powołana 15 marca 2007 roku na stanowisko Sekretarza Gminy Brzeg Dolny. Od 2012 roku reprezentantka gmin akcjonariuszy ARAW S.A. w Radzie Nadzorczej. Od marca 2016 roku prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegu Dolnym.

 

Lidia Kosztowny

 

Skarbnik Gminy Brzeg Dolny
Lidia Kosztowny
Tel. 71 319-51-17 wew. 146
e-mail: lidiakosztowny@brzegdolny.pl

Skarbnik Gminy Brzeg Dolny, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz studiów podyplomowych: Nadzór i Kontrola Finansów Samorządu Terytorialnego (Uniwersytet Wrocławski), Zarządzanie Informatyczne i Finansowe (Uniwersytet Wrocławski) i Rachunkowość Budżetowa (Wyższa Szkoła Zarządzania). Ma dwie dorosłe córki i dwoje wnucząt.
Na początku kariery zawodowej pracowała w Izbie Skarbowej w Olsztynie. W 1988 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym na stanowisku inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym, gdzie zajmowała się planowaniem budżetowym. Uchwałą Rady Miejskiej Brzegu Dolnego z dnia 19 sierpnia 1991 roku została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy Brzeg Dolny – głównego księgowego budżetu, które sprawuje do chwili obecnej.