Legitymacja szkolna teraz z PESELEM

legitymacja_01

Legitymacje szkolne muszą być uzupełnione o numer PESEL ucznia. Starych legitymacji nie trzeba wymieniać. 1 września uczniowie, którzy rozpoczną naukę w nowych szkołach otrzymają dokument już z numerem PESEL. Natomiast legitymacje, które zostały wydane do tej pory są ważne. Trzeba tylko zgłosić się do sekretariatu szkoły, gdzie zostanie dopisany na dokumencie numer Pesel, potwierdzony okrągłą pieczątką szkoły.
Legitymacja szkolna uprawnia uczniów do korzystania z ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, dlatego ważne jest, aby dokument był kompletny i ważny.
bk

Polecamy