Urban Spaces – Enhancing the attractiveness and quality of the Urban enviorment (Urban Spaces – Podnoszenie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego)

 

Data rozpoczęcia: I kwartał 2008

Koszt całkowity:  2,4 mln Euro

Program: Program dla Europy Środkowej

Montaż finansowy:
Wartość całkowita zadania: 2,4 mln Euro; w tym Gmina Brzeg Dolny: 170 300 Euro

Wartość dofinansowania 144 755 Euro (85%); wkład własny: 25 545 Euro (15%)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Priorytet 4: Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności regionów i miast

Obszar interwencji: Rozwój wieloośrodkowych systemów osiedlenia i terytorialnej współpracy

 

Opis:
Projekt został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący programu Europa Środkowa w dniu 23 lipca 2008r. Projekt Urban Spaces dotyczył podnoszenia atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego, czyli jak włączyć lub zagospodarować tereny miejskie dotychczas niewykorzystane lub zniszczone. W projekcie uczestniczyło 13 organizacji z 8 krajów, różnego typu: uniwersytety, centra rozwoju regionalnego, organizacje pozarządowe i gminy z takich państw jak: Polska, Słowacja, Czechy, Austria, Niemcy, Słowenia, Włochy oraz Węgry. Z Polski, oprócz Brzegu Dolnego, w projekcie dodatkowo uczestniczyła Gmina Miasta Sopot. Partnerzy projektu:

·         REC Slovensko (Partner wiodący, Słowacja),

·         Ekopolis Foundation (Słowacja),

·         Nadace Partnerstvi (Czechy),

·         Gmina Brno (Czechy),

·         Gmina Miasta Sopotu (Polska),

·         Gmina Nagykallo (Węgry),

·         Vienna Technical University (Austria),

·         ORA Slovenia (Słowenia),

·         Fachhochschule Erfurt (Niemcy),

·         Legambiente Lombardia Onlus (Włochy),

·         RiSSC (Włochy),

·         La.Mo.Ro (Włochy)

Okres realizacji: listopad 2008 – listopad 2011.

Powrót >>