Rachmistrzowie spisowi przystępują do przeprowadzania wywiadów

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego podjął decyzję o możliwości prowadzenia przez rachmistrzów spisowych wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 10 października 2020 r. do odwołania.

Całość Komunikatu Dyrektora Centralnego Biura Spisowego

Polecamy