RPO WD 2014-2020

RPO WD 2014-2020
Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski pod przewodnictwem Gminy Świdnica

UMOWA O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA:
Nr RPDS.04.05.01-02-0011/16-00 z dnia 17 marca 2017 r.
Całkowita wartość Projektu: 6 563 000,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu: 6 523 000,00 zł
Wysokość dofinansowania do wydatków kwalifikowalnych: 64%
Wartość dofinansowania Projektu: 4 174 720,02 zł
Wartość Projektu dla Gminy Brzeg Dolny: 66 719,68 zł
Wartość dofinansowania dla Gminy Brzeg Dolny: 42 700,60 zł
Wkład własny Gminy Brzeg Dolny: 24 019,08 zł

Więcej >>

 

RPO WD 2014-2020
Wszechstronna edukacja – klucz do sukcesu

Nr RPDS.10.02.01-02-0030/17-00 z dnia 13 października 2017 r.
Całkowita wartość Projektu: 1 416 627,48 zł
Całkowita wartość Projektu dla Gminy Brzeg Dolny: 243 191,88 zł
Kwota dofinansowania dla Gminy Brzeg Dolny: 231 040,95 zł
Wkład własny Gminy Brzeg Dolny: 12 150,93 zł (w tym wkład rzeczowy 4 408,20 zł)

Więcej >>

 

PROW 2014-2020
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Brzegu Dolnym

Umowa o dofinansowanie projektu
Nr RPDS.06.03.01-02-0003/17-00 zawarta została dnia 25.01.2019 r. pomiędzy Gminą Brzeg Dolny a Województwem Dolnośląskim.
Całkowita wartość projektu 3 999 877,62 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych 3 846 586,97 zł
Kwota wydatków niekwalifikowalnych 153 290,65 zł
Kwota dofinansowania 2 499 896,86 zł
Kwota wkładu własnego 1 346 690,11 zł

Więcej >>

 

RPO WD 2014-2020
Rozwój e-usług dla Gminy Brzeg Dolny

Umowa o przyznanie pomocy: Nr RPDS.02.01.01-02-0029/17-00 z dnia 07 marca 2019 r.
Całkowita wartość Projektu:  934 943,97 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu: 882 296,92 zł
Wysokość dofinansowania do wydatków kwalifikowalnych: 85%
Kwota dofinansowania dla Gminy Brzeg Dolny: 749 952,38 zł
Wkład własny Gminy Brzeg Dolny: 132 344.54 zł
Wartość wydatków niekwalifikowalnych Projektu zostanie pokryta przez Gminę: 52 647,05 zł

Więcej >>

 

PROW 2014-2020
Przebudowa ul. Leśnej oraz ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym

Umowa o dofinansowanie projektu 
Nr RPDS.06.03.01-02-0004/17-00 na realizację zadania zawarta została dnia 16.11.2018 r. pomiędzy Gminą Brzeg Dolny a Województwem Dolnośląskim.
Całkowity koszt operacji: 500 602,57 zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 500 602,57 zł
Kwota przyznanej pomocy: 300 361,54 zł
Wkład własny Gminy Brzeg Dolny: 200 241,03 zł

Więcej >>