Rewitalizacja i adaptacja zabudowań dawnego folwarku (stajnia z wozownią) z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Data rozpoczęcia:   18 listopada 2009

Koszt całkowity:      2 776 361,00 PLN

Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 1 943 175,07   PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 833 185,93  PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” („Miasta”)

Działanie:  9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

 

Opis:
Przedmiotem projektu była rewitalizacja obiektu dawnej stajni z wozownią wchodzącego
w skład zabudowań pałacowo-parkowych. W ramach projektu wykonano całościowy remont budynku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Powrót >>