Rewitalizacja i adaptacja zabudowań dawnego folwarku (gołębnik) z przeznaczeniem na działalność Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury

 

Data rozpoczęcia:   18 listopada 2009

Koszt całkowity:    2 582 928,04 PLN

Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 1 797 569,74  PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 785 358,3 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” („Miasta”)

Działanie:  9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

 

Opis:
Przedmiotem projektu była rewitalizacja obiektu dawnego gołębnika, wchodzącego w skład zabudowań pałacowo-parkowych. W ramach projektu wykonano remont kapitalny budynku
z dostosowaniem pow. użytkowej dla potrzeb nowego użytkownika wraz
z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Powrót >>