Remont elewacji i dachu kościoła (kaplicy) pw. Św. Jadwigi w Brzegu Dolnym

 

Data rozpoczęcia: 5 października 2006

Koszt całkowity: 695 104,97 PLN

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 521 328,73 PLN
Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Priorytet: 3 Rozwój lokalny

Działanie: 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji

 

Opis:
W dniu 24.12.2008 roku podpisano umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie w/w zadania. Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac remontowych kościoła p.w. Św. Jadwigi w Brzegu Dolnym. Zakres prac remontowych obejmował:

1. Remont dachu nad korpusem nawowym, jak i nad prezbiterium.

2. Roboty dekarsko-blacharskie

3. Prace naprawcze tynków zewnętrznych

4. Zewnętrzne roboty malarskie

5. Renowację stolarki drzwiowej i okiennej.

6. Wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Beneficjentem projektu była Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej
w Brzegu Dolnym. Gmina Brzeg Dolny wystąpiła w roli partnera projektu.

Powrót >>